Verksamhet

Vår verksamhet består i att:

  • Johanna håller ridlektioner.
  • Det går att lösa ridhuskort.
  • Vid plats över så kan man hyra stall plats hos oss.
  • Vid mån av tid och plats tar vi även emot utbildningshästar och ponnyer.
  • Fredrik driver jordbruket.

Priser (inklusive moms)

Kallhyra*
2000 kr

Ridlektioner
Ensam 30 min 450 kr
45 min 500 kr
Grupp Vuxen 220 kr
Barn** 150 kr
Grupp – Drop-in Vuxen 300 kr
Barn** 190 kr

Ridhuskort
Helår 

Helår  2 hästar eller flera

 2500 kr 

3500 kr

Elever***Elever *** 2 hästar eller flera 2000 kr3000 kr
Familj 5500 kr

Nytt!! ridhuskort per månad 400kr, flera hästar 600kr/månad

* I kallhyran ingår in- och utsläpp vardagar, fordringar 4 ggr per dag, hage med helt staket och ridhus. Samtliga tjänster går att köpa till.
** Under 18 år.
*** För elever som även vill nyttja ridhuset fler gånger än under träningstillfällena.